Hot

โปรแกรมทัวร์ เกาหลี

Oh My ASAN 5D 3N (KORJOU)

เกาหลี พิเศษ! พักโรงแรมที่มี อาบน้ำแร่ในห้องนอน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง
กันยายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,900.- บาท
ดูรายละเอียด

Beautiful Korea 5D 3N (KORJOU)

เกาหลี เดินชมวนอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (Soraksan)

ช่วงเวลาเดินทาง
กันยายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.- บาท
ดูรายละเอียด

Snow Seoul Cruise 5D 3N (KORJOU)

ล่องเรือสำราญ Ara Cruise ชมคลอง และทานบุฟเฟต์บนเรือสำราญ

ช่วงเวลาเดินทาง
กันยายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900.- บาท
ดูรายละเอียด

WOW Wow Wow Korea 5D 3N (KORJOU)

เกาหลีช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชม ไอคอนนิคแห่งใหม่กรุงโซล

ช่วงเวลาเดินทาง
กันยายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,900.-บาท
ดูรายละเอียด

Ice Flower Snow 5 Days (KORJOU)

เกาหลีช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี เปิดประสบการณ์ปั่นเรียวไบท์ Rail Bike

ช่วงเวลาเดินทาง
กันยายน - พฤศจิกายน 2560
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,900.- บาท
ดูรายละเอียด