Hot

โปรแกรมทัวร์ อียิปต์

 แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ

Promotion

EGYPT TO JORDAN (PER) 8D5N

ไคโร กีซ่า เดดซี เพตร้า อัมมาน เจอราช

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน62-เมษายน63
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
59,999
ดูรายละเอียด
Promotion

YALLA EGYPT (PER) 6D4N

พิพิธภัณฑ์ไคโร-ซัคคาร่า-ปีรามิดขั้นบันใด-อเล็กซานเตรีย-เมมฟีส-เมืองหลวงเก่าในยุคอียิปต์โบราณ 36,999

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
36,999
ดูรายละเอียด
Promotion

SPECIAL EGYPT (PER) 5D3N

พิพิธภัณฑ์ไคโร-ซัคคาร่า-ปีรามิดขั้นบันใด-อเล็กซานเตรีย-เมมฟีส-เมืองหลวงเก่าในยุคอียิปต์โบราณ

ช่วงเวลาเดินทาง
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,999
ดูรายละเอียด
Promotion

อียิปต์ ไคโร กีซ่า อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด)6D3N (ZEG)

พิเศษ ทานบุฟเฟ่ต์บนเรือ ชมโชว์พื้นเมือง พร้อมชมวิวแม่น้ำไนล์

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน 62 - มีนาคม 63
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,999
ดูรายละเอียด
Promotion

อียิปต์ ไคโร อเล็กซานเดรีย [เลทส์โก มหาพีระมิด EP.3]6D3N (ZEG)

พิเศษ ทานบุฟเฟ่ต์บนเรือ ชมโชว์พื้นเมือง พร้อมชมวิวแม่น้ำไนล์

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 63
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,999
ดูรายละเอียด