จองแพคเกจทัวร์

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาชาฮิยาม่า โอการุ ซัปโปโร (เลสโก ฮอกไกโด สโนว์พาเพลิน) สายการบินแอร์เอเชีย เอกซ์
ชื่อผู้จอง *
เบอร์โทรศัพท์ *
เบอร์แฟกซ์
อีเมล์ *
รหัสแพคเกจ
จำนวนผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ คน     เด็ก คน
ข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาระบุข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ท่านต้องการแจ้งให้บริษัท ฯ ทราบ