Hot

รัสเซีย มอสโคว์ - ซากอส 6 วัน 3 คืน (RUSEUR)

ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ 
-เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17
-ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 
-ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น 
-สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก 
-ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจ
-เที่ยวชม สถานีรถไฟใต้ดิน สิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม 
-ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย 
-เข้าชม พระราชวังเครมลิน จุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี 
-ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย 
-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ ที่มีการตกแต่งไฟตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม
-จัตุรัสแดง สถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก
-ชม มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด
-ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม
-ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 
ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน-พฤษภาคม 60

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
37,900.-
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน