Hot

SYDNEY 5D 3N (AUSGLO)

***ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์***
 
- ชมเมืองซิดนีย์ 
- ผ่านชมความงดงามโรงอุปรากรซิดนีย์ 
- ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE)
- อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อ OPTIONAL TOUR(พอร์ต สตีเฟ่น //
     วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น // แคนเบอรร่า) 
 
ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม - กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,900.- บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน