Hot

PROMOTION NAGOYA 6D 3N (JAPGLO)

 ชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านชิราคาว่า เป็นบ้านในสไตล์ กัสโช –สึคุริ 

 
- ชม ทาคายาม่าจินยะ อดีตจวนผู้ว่าราชการของเมืองทาคายาม่า 
- เดินตลาดเช้าของเมือง ทาคายาม่า 
- สนุกกับกิจกรรม ณ ลานสกี ตามอัธยาศัย
- ช้อปปิ้ง มิตซุย แจ๊สดรีม เอ้าท์เล้ต 
- ชมการประดับไฟล้านดวง ที่ นาบานะ โนะ ซาโตะ 
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ตามแบบฉบับญี่ปุ่นแท้ๆ
 
ช่วงเวลาเดินทาง
9 - 14 / 23 - 28 ก.พ. / 2 - 7 / 9 - 14 มี.ค. 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,900.- บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน