Hot

SUPER KANSAI FREE USJ 5D3N (OSAGOH)

 เกียวโต-นารา -โอซาก้า-ฟรีช้อปปิ้ง -เอ้าท์เลต

-ชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส และช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา ร้านค้าต่างๆ ได้ตกแต่งเลียนแบบสมัยเฮอัน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด 
-วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง ดื่มด่ำกับความงามของตัวปราสาทที่สะท้อนกับสระน้ำที่ใสสะอาด
-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว 
-ย่านชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด 
-อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
-วัดโทไดจิ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา และสัมผัสกับกวางน่ารักและแสนเชื่องที่อยู่บริเวณรอบวัด
-ริงกุ เอาท์เล็ต เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “แบรนด์เนม” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ 
ช่วงเวลาเดินทาง
17-21 , 24 - 28,31 พค.-04 มิย. / 7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 - 02 มิย.60

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,900.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน