Hot

SWISS ฟินเว่อร์ 7 วัน 4 คืน (SWIGOH)

 พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ กรอนเนอร์แกรต เมนูพิเศษ,, Swiss Fondue จากเมืองแหล่งผลิต

-รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า
-เมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชมน้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป 
-เมืองซูริค ถ่ายรูปกับโบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ ,จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 
-เมืองลูเซิร์น ชมสิงโตหินแกะสลัก,ชมสะพานไม้ชาเปล 
-หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก ผ่านชมเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา
-ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา รอบตัวเอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส และเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี 
-เมืองอินเทอร์ลาเกน สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
-กรุงเบิร์น ชมบ่อหมีสีน้ำตาล ,ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ,ชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ,แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
-เมืองกรูแยร์ ต้นกำเนิดของเนยแข็งกรูแยร์ Gruyere cheese ที่ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี 
-เมืองมองเทรอซ์ ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา 
-เมืองเซอร์แมท เดินทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
-เมืองเวเว่ย์ "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน 
-เมืองโลซานน์ มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ
 
ช่วงเวลาเดินทาง
4-10 เม.ย / 09-15,16-22,30 พ.ค.-05 มิ.ย. / 06-12,13-19 มิ.ย.60

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
49,900.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน