Hot

JAPAN ALPS PRO. 6 D 3 N (JAPJPG)

 โตเกียว- ฟูจิ- เจแปน แอลป์ - ทาคายาม่า - เกียวโต - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์

-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ “วัดอาซากุสะ”วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ 
-ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิดยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ 
-ชมความงามกับเส้นทางเจแปนแอลป์สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น"
-ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์
-สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
-“ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ” ที่มีเสาโทริอิสีแดงเรียงกันอย่างสวยงาม น่าประทับใจ
-ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า “คินคาคุจิ”ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ 
-เมืองนารา ชม “หมู่บ้านนินจาอิงะ” และชมการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
-สถานีรถไฟเกียวโต ศูนย์กลางการคมนาคมของเกียวโต อีกทั้งย่านการค้าในกรุงเกียวโต 
-มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต”Outlet Malllที่นี่รวบรวมร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำและร้านอาหารญี่ปุ่น  มีชื่อเสียงไว้มากกว่า 240 ร้าน 
-ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
- บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ช่วงเวลาเดินทาง
25-30 พฤษภาคม 60

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน