Hot

STRONG LAVENDER IN TOKYO 5D3N (JAPZEG)

 โตเกียว ล่องเรือโจรสลัด ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ออนเซน+ขาปู

-เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี
-นมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ 
-เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น 
-หุบเขาโอวาคุดานิ ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ 
-ขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ 
-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรั่งเหมือนพรมสีม่วงในฤดูร้อนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมาย (ช่วงเวลา 16 มิ.ย. – 17 ก.ค. 60 ) 
-เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ 
-ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด 
-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
-แช่ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
ช่วงเวลาเดินทาง
มิถุนายน-กันยายน 60

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,900.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน