Hot

CLASSIC VIETNAM HANOI-HALONG 3 DAYS (VIEPEA)

 ฮานอย-ฮาลอง สัมผัสมรดกโลก ณ อ่าวฮาลอง พิเศษ!! ลิ้มรสอาหารซีฟู้ดบนเรือ

-ชมวิหารวรรณกรรม วัดโบราณซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปีและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก 
-ช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาเก็ตฮาลอง สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
-ล่องเรือสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของ อ่าวฮาลอง
-ชมถ้ำนางฟ้า หรือ ถ้ำสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงาม และน่าประทับใจยิ่งนัก 
-ชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก
-จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
-ชม ทำเนียบประธานาธิบดี ที่ทางรัฐบาลเวียดนามสร้างให้ท่านโฮจิมินห์ แ
-ชม วัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่ เจ้าแม่กวนอิม
-ชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ซึ่งจัดแสดงชีวประวัติของลุงโฮตั้งแต่เด็กจนโต 
-ข้าม สะพานแสงอาทิตย์ ชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย 
-ช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย 
-ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนาม 
ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,999.-บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน