Hot

SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO 5D 3N (JAPZEG)

 เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ 

 
- ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา 
- ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น 
- สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ เมืองหลวงเก่านารา
- เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ หมู่บ้านหลังคามุงจากกว่า  40 หลัง
- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ช่วงเวลาเดินทาง
มิถุนายน – กันยายน 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999.- บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน