Hot

ITALY PROMOTIONS 8 DAYS (ITAWCN)

เดินทางโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2015 ระดับ 5 ดาว
 
เมืองมิลาน 
- เก็บภาพ “ป้อมปราการสฟอร์เซสโก้” ปราสาทสวยงามหลังนี้ได้เคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ
- ชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง 
 
เมืองเวโรน่า
- ชม “จตุรัสเออร์เบ” ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า
- ชม “อดีตบ้านของจูเลียต”
 
เมืองเวนิส 
- ถ่ายภาพคู่กับ “ สะพานถอนหายใจ ” สะพานแห่งสัญลัก ษณ์ที่เชื่อมต่อกับ พระราชวังดอร์จ 
- ชมความสวยงามของ “พระราชวังดอร์จ” (ภายนอก)อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิส 
 
เมืองฟลอเรนซ์
- เที่ยวชม “จัตุรัสเพียซซ่าซินยอเรตตา” ชมสถาปัตยกรรม อันโดดเด่นของเมืองที่ “มหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิออเร”
- ชม “โบสถ์ซันตาโคเช่” โบสถ์ขนาดใหญ่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝังศพของศิลปินชื่อก้องโลก“ไมเคิลแองเจลโล และ กาลิเลโอ” 
 
เมืองปิซ่า
- ชมความมหัศจรรย์ของ “หอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 
- ชมความสวยงามของ“หอสวดมนต์ที่สร้างในสไตล์โรมันเนสก์”จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา
 
เมืองเซียน่า
- ชม "จตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป"  ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นมรดกโลก 
 
เมืองทิโวรี่ 
-ชมเนินเขา TIBURTINE ท่านจะได้พบว่าทิวทัศน์สวยงาม
 
เมืองปอมเปอี 
- ชมเมืองโบราณ 2,000 ปี ที่ถูกทำลายโดยลาวาของภูเขาไฟ วิโซเวียส 
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ OUTLET ROMA ศูนย์เอาท์เล็ทที่ใหญ่และมีสินค้าหลากหลายที่สุด  
 
เมืองโรม
- ชมภายในของ “มหาปีวิหารเซนต์เตอร์” ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน 
- ถ่ายภาพคู่กับ “สนามกีฬาโคลอสเซียม” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม  
 
 
ช่วงเวลาเดินทาง
สิงหาคม - ตุลาคม 2560

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
39,900.- บาท
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน