Hot

Hong Kong Lantau Shenzhen Macau Zhuhai 3D4N (ZEG)

 

-ฮ่องกง -นั่งกระเช้านองปิง 360 ํ -วัดโป่วหลิน -เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ -วัดแชกงหมิว
-ช้อปปิ้งนาธาน City Gate Outlets -เชินเจิ้น -ช้อปปิ้ง หลอหวู่ เช็นเตอร์ -จูไห่ -สวนหยวนหมิงหยวน
-ถนนคู่รัก หวีนี่ -มาเก๊า -นมัสการเจ้าแม่กวนอิม -วัดอาม่า -โบสถ์เช
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
13,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน