Hot

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N (ZEG)

 

วัดโป่วหลิน - City Gate Outlets - นั่งรถรางพีคแกรม
ชมแสงสีเสียง Symphony of Light - วัดแชกงหมิว
ยอดเขาวิคตรอเรียพีค - หาดรีพัลส์เบย์
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน