Hot

SHINING IN MYANMAR

 ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย
ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
9,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน