Hot

COSTA NEOROMANTICA 5N (JFU)

 ฮากาตะ(ฟุกุโอกะ) – ไมซูรุ – คานาซาว่า – ซาไกมินาโตะ – ปูซาน(เกาหลีใต้) – ฮากาตะ(ฟุกุโอกะ) 

ช่วงเวลาเดินทาง
29 มิ.ย. – 4 ก.ค. / 13 – 18 ก.ค. / 18 – 23 ก.ค. / 27 ก.ค. – 1 ส.ค. / 10 – 15 ส.ค. / 15 – 20 ส.ค. / 24 – 29 ส.ค. / 29 ส.ค. – 3 ก.ย. 2562 (5 คืน)

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน