Hot

TOKYO 6D4N (ZEG)

โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกาซัปโปโร สวนโอโดริ บ่อน้ำสีฟ้า น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ทุ่งพิ้งค์มอส สวนทิวลิป ห้างอิออน คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำโบราณ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ อิสระช้อปปิ้ง-1-วัน

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน