Hot

T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N (ZEG)

 ไต้หวัน หนานโถว ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป-101 ตลาดปลาไทเป เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ตั้นสุ่ย ถนนโบราณ ซีเหมินติง

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน