Hot

ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี 5D3N (ZEG)

 ฟูราโน่ โทมิตะ-ฟาร์ม สวนชิกิไซโนะโอกะ บ่อน้ำสีฟ้า อาซาฮิกาว่า ช้อปปิ้งอิออน โอตารุ-คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อุทยานโมอาย ตลาดปลาซัปโปโรโจไก มิตซุยเอ้าท์เล็ท ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม-กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน