Hot

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ [เลสโก ส้มวาเลนเซีย] 4D2N

แถมฟรี !! SIM TRAVEL อิสระที่ดิสนีย์แลนด์แบบเต็มวัน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ณ วัดโปหลิน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ริมทะเล หาดรีพัลส์เบย์ นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน City Gate Outlets

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน