Hot

ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล [เลสโก ส้มช้อปเก่ง] 3D2N (ZEG)

 อิสระช้อปปิ้งแบบจุใจเต็มอิ่ม กับเทศกาล ฮ่องกงลดทั้งเกาะ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน ดูแสงสีเสียง Symphony of lights ถ่ายรูปคู่กับลายมือดาราประทับตราที่ Avenue of Stars

ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม-กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน