Hot

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นมุ่น [เลสโก ส้มกินเก่ง] 3D2N

เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... พักฮ่องกง 2 คืน หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวเขา VICTORIA PEAK ขอพรวัดหวังต้าเซียน สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นหมุ่น ช้อปปิ้งสนั่น!! ย่านดังจิมซาจุ่ย CITYGATE OUTLET MALL

ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม-ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
16,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน