Hot

T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N (ZEG)

เซี่ยงไฮ้ เมืองโบราณจูเจียเจียว ย่านซินเทียนตี้ เซี่ยงไฮ้-ทาวเวอร์ หาดไหว่ทัน ถนนนานกิง STARBUCKS-RESERVE-ROASTERY ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน