Hot

GOOD MORNING SAPA 4D3N (PER)

ดื่มด่่ากับอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองซาปา นั่งกระเช้า สู่ยอดเขาฟานซีปนั ที่สงูที่สดุในอนิโดจนี คาราวะสุสานลุงโฮ วีรบุรุษของชาวเวียดนาม  พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกน ่าหนึ่งเดียวในโลก  จุใจกับการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN 

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
14,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน