Hot

เฟี้ยวฟ้าว MYANMAR 2D1N (PER)

หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน  นมัสการ 2 มหาบูชาสถาน พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน พักบนพระธาตุ 1 คืน รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ 1 เที่ยว บินสนามบินสุวรรณภูมิ

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
8,499
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน