Hot

ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว แก้วเจ้าจอม 5D3N (ZEG)

นาริตะ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว วัดอาซากุสะ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี ตลาดปลาซึกิจิ เมืองโอไดบะ ห้างอิออน-จัสโก้ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

ช่วงเวลาเดินทาง
มิถุนายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน