Hot

ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์ 5D2N (ZEG)

วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ตลาดปลาซึกิจิ เมืองโอไดบะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท ห้างอิออน-จัสโก้

 
ช่วงเวลาเดินทาง
กรกฎาคม-กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
27,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน