Hot

HALLOWEEN สิงคโปร์ 3D2N (SUP)

ช่วงเวลาเดินทาง
ตุลาคม - กันยายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
10,999
จอง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า  ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน โรงละครเอสเพลนาท ถนนอลิซาเบธวอล์ค  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ แซนด์  UNIVERSAL STUDIO

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน