Hot

OSAKA (ใบไม้แดง ) 6D4N (TTN)

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน
ช้อปปิ้งจุใจ  ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ
เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
 
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน- ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
28,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน