Hot

TOKYO NIKKO FUJI 5D3N (TTN)

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ

พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
ถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
ช่วงเวลาเดินทาง
ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
26,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน