Hot

SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N (TTN)

สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได 

ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ

ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ

สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น

ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน