Hot

SENDAI MATSUSHIMA FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

 เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก
 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ
อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
31,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน