Hot

ไต้หวัน ขนมปุยป้าย 5D3N (SSH)

เมืองผูหลี่  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดเหวินหวู่ เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต สวนดอกไม้ไถจง  การชมสวนดอกไม้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ โรงงานพายสับปะรด เมืองเจียวซี โรงกลั่นวิสกี้ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
18,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน