Hot

อเมริกาตะวันออก 9D6N (VTG)

นิวยอร์ค-ฟิ ลาเดลเฟี ย-วอชิงตัน ดีซี-แฮริสเบิร์ก-Hershey’s

Chocolate World-เที่ยวเมืองสุดโรแมนติกที่บอสตัน
ช้อปปิ้ ง Woodbury Premium Outlets-ชมเมืองน่ารักที่ร็อคพอร์ต
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน -มกราคม63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
78,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน