Hot

ฮ่องกง-ล่องน่านน้ำสากล-นาฮา-มิยาโกะจิมะ-ล่องน่านน้ำสากล-ฮ่องกง 5D (GO)

 

ล่องเรือสำราญ World Dream ที่ใหญ่ที่สุดให้ทวีปเอเชีย ยิ่งใหญ่สุดอลังการ ล่องน่านน้ำญี่ปุ่น ชมเส้นทางธรรมชาติอันสวยงาม 

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
21,645
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน