Hot

HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS (PER)

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน62-มกราคม63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
54,900
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน