Hot

มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6D4N (PER)

*ทริปล่าแสงเหนือ นั่งน้องหมาลากเลื่อนสุดฟินบนหิมะ

*มหาวิหารเซนต์บาชิล
*จัตุรัสแดง
*สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว
*เข้าชมหมู่บ้านชนพื้นเมืองซามิ
ช่วงเวลาเดินทาง
พฤศจิกายน62-มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
55,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน