Hot

มอสโคว์-มูร์มันสค์ 6D4N (PER)

* ทริปล่าแสงเหนือ นั่งน้องหมาลากเลื่อนสุดฟินบนหิมะ

* มหาวิหารเซนต์บาชิล

* จัตุรัสแดง

* สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว

 

* เข้าชมหมู่บ้านชนพื้นเมืองซามิ

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
55,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน