Hot

THE FLASH MALAYSIA 3DAYS 2NIGHTS (MH) APR-JUN 2020 3D2N (SUP)

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์

พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *

นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน

ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู

สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์

ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า

สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - มิถุนายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
6,999
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน