Hot

FUKUSHIMA NIKKOSENDAI 5D3N (TTN)

ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ

สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ

อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี

ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ

ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ช่วงเวลาเดินทาง
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน