Hot

FUKUSHIMA NIKKOSENDAI 5D3N (TTN)

 

» ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ณ เทศกาลคามาคุระเมืองยูนิชิงาวะ

» สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ

» อิสระเล่นหิมะ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกี

» ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

» เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

» ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

» เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

» ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก และซื้อของฝากเลื่องชื่ออย่างตุ๊กตาไม้โคเคชิ

» ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

» อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

 

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
17,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน