Hot

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

* ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

* เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

* อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

* ฟรี!!!แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

* ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า

* ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

* ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน