Hot

TOKYOFUJI FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

ฟรี แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

ละลานตา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า Baby Blue Eyes ดอกเนโมฟิล่า

ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

ช้อปปิ้งจุใจโอไดบะ

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

ช่วงเวลาเดินทาง
เมษายน - พฤษภาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
23,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน