Hot

TOKYO FUJI FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

> ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

> เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

> อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโนะ เฮทสึริ

> ฟรี!!!แช่ออนเซนเท้าหน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน

> ชมซากุระ ณ ปราสาทนกกระเรียน หรือ ปราสาทสึรุงะ

> ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์

> ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม - เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
19,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน