Hot

NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI 6D4N (TTN)

บนตรงลงนีงาตะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส

ชมความงามของปราสาทสึรุกะหรือปราสาทไอสึวาคามัตสึ

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมปิศาจหิมะหรือ Ice Monster  เทือกเขาซาโอ

สัมผัสความน่ารักของสุนัขจิ้งจอก พร้อมอิสระเล่นสกีท่ามกลางหิมะขาวโพลน

ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ช่วงเวลาเดินทาง
6-11 กุมภาพันธ์ 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
29,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน