Hot

KOMATSU NAGOYA 6D4N (TTN)

 บินตรงลงโคมัตสึ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส

ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

เยี่ยมชม ย่านเมืองเก่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ

หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เยือนผาสวย ณ ผาโทจินโบ

และสวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น

สัมผัสหิมะขาวโพลน พร้อมอิสระเล่นสกีตามอัธยาศัย

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

ช่วงเวลาเดินทาง
ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน