Hot

SENDAI IWATE FUKUSHIMA 6D4N(TTN)

 สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได

ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ

ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ

เยี่ยมชมหมู่บ้านซามูไรโบราณ ณ คะคุโนะดาเตะ

สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น

ชมความงานของ ปราสาททสึรุะหรือ ปราสาทไอสึวาคามัตสึ

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ Sendai-Izumi Premium Outlet

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

พิเศษ Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
38,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน