Hot

SANDEI MATSUSHIMA FUKUSHIMA 5D3N (TTN)

 สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซ็นได

ชมความงามของ ปราสาททสึรุะหรือ ปราสาทไอสึวาคามัตสึ

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก

 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ

อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด

ไฮไลท์!!! รับลมหนาวบรรยากาศโรแมนติก ณ หมู่บ้าน กิมซัง ออนเซ็น

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
35,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน