Hot

NAGOYO MATSUMOTO FUJI 5D3N (TTN)

 อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม - เมษายน 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
20,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน