Hot

HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N (TTN)

เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว

ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ

สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร

เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ

เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ

ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณทานุกิโคจิ และมิตซุยเอ้าเลท

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

ช่วงเวลาเดินทาง
มีนาคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
25,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน