Hot

SENDAI IWATE FUKUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS FUYU 7D5N (TTN)

ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ

ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิฟูจิวาระ

สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น

ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะหรือ ปราสาทไอสึวาคามัตสึ

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะสัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้าหน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณสมัยเอโดะหมู่บ้านโออุจิจุคุ

เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอะ

อิสระเล่นสกี ท่ามกลางหิมะขาวโพลน

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจ ณ Sendai-Izumi Premium Outlet

อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน

Exclusive!! Business Class

VIP Groupรับเพียง 15 ท่านต่อกรุ๊ป เท่านั้น!!

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

Taste!! Wanko Soba อาหารพื้นเมืองของโทโฮคุ 

ช่วงเวลาเดินทาง
ธันวาคม 62 - มกราคม 63

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
79,888
จอง

แชร์ในแวดวงของคุณ

กลับขึ้นข้างบน ขึ้นบน